Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 21.04.2022

гр. Трън
Кмет:
Цветислава Цветкова
Тел.: 0888161655; 077319616

с. Банкя
Кметски наместник:
Община Трън 
Тел.: 077319616

с. Берайнци
Кметски наместник:
Станка Тасева
Тел.: 0884676716

с. Богойна
Кметски наместник:
Община Трън
Тел.: 077319616

с. Бохова
Кметски наместник:
Борис Петков
Тел.: 0889676707

с. Бусинци
Кметски наместник:
Даниела Динева
Тел.: 0884979713

с. Бутроинци
Кметски наместник:
Теодор Попов
Тел.: 0895718738

с. Велиново
Кметски наместник:
Никола Динев 
Тел.: 0886676720

с. Видрар
Кметски наместник:
Васил Божилов
Тел.: 0884676702

с. Врабча
Кметски наместник:
Петър Петров
Тел.: 0886676714

с. Вукан
Кметски наместник:
Симона Станоева
Тел.: 0876807192

с. Главановци
Кметски наместник:
Маргарита Макариева
Тел.: 0884676713

с. Глоговица
Кметски наместник:
Стоян Стоянов
Тел.: 0886979715

с. Горна Мелна
Кметски наместник: 
Таня Пешева
Тел.: 0886979755

с. Горочевци
Кметски наместник:
Васил Божилов
Тел.: 0884676702

с. Джинчовци
Кметски наместник:
Борис Петков
Тел.: 0889676707

с. Докьовци
Кметски наместник:
Васил Божилов
Тел.: 0884676702

с. Долна Мелна
Кметски наместник:
Таня Пешева
Тел.: 0886979755

с. Дълга лука
Кметски наместник:
Таня Пешева
Тел.: 0886979755

с. Ездимирци
Кметски наместник:
Петър Петров
Тел.: 0886676714

с. Еловица
Кметски наместник:
Симона Станоева
Тел.: 0876807192

с. Ерул
Кметски наместник:

Васил Симов
Тел.: 0889676714

с. Забел
Кметски наместник:
Николина Димитрова
Тел.: 0884676701

с. Зелениград
Кметски наместник:
Николина Димитрова
Тел.: 0884676701

с. Кожинци
Кметски наместник:

Сашка Савова
Тел.: 0888474746

с. Костуринци
Кметски наместник:

Симона Станоева
Тел.: 0876807192

с. Къшле
Кметски наместник:

Таня Пешева
Тел.: 0886979755

с. Лева река
Кметски наместник:

Васил Божилов
Тел. 0884676702

с. Лешниковци
Кметски наместник:

Николина Димитрова
Тел.: 0884676701

с. Ломница
Кметски наместник:
Община Трън 
Тел.: 077319616

с. Лялинци
Кметски наместник:

Гергана Гигова
Тел.: 0887535301

с. Милкьовци
Кметски наместник:

Никола Динев
Тел.: 0886676720

с. Милославци
Кметски наместник:

Маргарита Макариева
Тел.: 0884676713

с. Мракетинци
Кметски наместник:

Теодор Попов
Тел.: 0895718738

с. Мрамор
Кметски наместник:

Сашка Савова
Тел.:  0888474746

с. Насалевци
Кметски наместник:

Маргарита Макариева
Тел.: 0884676713

с. Неделково
Кметски наместник:

Гергана Гигова
Тел.: 0887535301

с. Парамун
Кметски наместник:

Гергана Гигова
Тел.: 0887535301

с. Пенкьовци
Кметски наместник:

Васил Божилов
Тел.: 0884676702

с. Проданча
Кметски наместник:

Петър Петров
Тел.: 0886676714

с. Радово
Кметски наместник:

Даниела Динева
Тел.: 0884979713

с. Рани луг
Кметски наместник:

Маргарита Макариева
Тел.: 0884676713

с. Реяновци
Кметски наместник:

Борис Петков
Тел.: 0889676707

с. Слишовци
Кметски наместник:

Борис Петков
Тел.: 0889676707

с. Стайчовци
Кметски наместник:

Симона Станоева
Тел.: 0876807192

с. Стрезимировци
Кметски наместник:

Борис Петков
Тел.: 0889676707

с. Студен извор
Кметски наместник:

Даниела Динева
Тел.: 0884979713

с. Туроковци
Кметски наместник:

Станка Тасева 
Тел.: 0884676716

с. Филиповци
Кметски наместник:

Теодор Попов
Тел.: 0895718738

с. Цегриловци
Кметски наместник:

Маргарита Макариева
Тел.: 0884676713

с. Шипковица
Кметски наместник
:
Таня Пешева
Тел.: 0886979755

с. Ярловци
Кметски наместник:
Николина Димитрова
Тел.: 0884676701