Z6_PPGAHG8001U2E066SI355KIKD7
Z7_PPGAHG8001U2E066SI355KIK30

Декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК - 2023 г.

Дата на публикуване: 13.12.2023
Последна актуализация: 14.12.2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ЗА ВПИСВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.49, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

№ по ред Входящ №/ дата Вид на декларацията Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Забележка
1. 1/20.11.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Бойчо Левчов Харалампиев Общински съвет Трън Председател на Общински съвет  
2. 2/20.11.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Ташко Йорданов Минков Общински съвет Трън Общински съветник  
3. 3/20.11.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Мартин Петров Томов Общински съвет Трън Общински съветник  
4. 4/20.11.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Сашка Илчева Иванова Общински съвет Трън Общински съветник  
5. 5/20.11.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Златка Александрова Александрова - Стоянова Общински съвет Трън Общински съветник  
6. 6/01.12.2023г Чл.49, ал.1,т.1 Цветислава Димитрова Цветкова Община Трън Кмет на община Трън  
7. 7/01.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Борис Владов Ангелов Общински съвет Трън Общински съветник  
8. 8/01.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Михаил Николаев Манчев Общински съвет Трън Общински съветник  
9. 9/01.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 и т.2 Теодор Георгиев Попов Община Трън, кметство Филиповци кмет на кметство с.Филиповци  
10. 10/04.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Симеон Драгомиров Иванов Общински съвет Трън Общински съветник  
11. 11/05.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Емилия Добринова Иванова Общински съвет Трън Общински съветник  
12. 12/06.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Бойка Накова Григорова Общински съвет Трън Общински съветник  
13. 13/06.12.2023г Чл.49, ал.1, т.1 Мариела Асенова Иванова Общински съвет Трън Общински съветник