Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Заместник кмет - инж. Румяна Младенова

инж. Румяна Стоянова Младенова

тел. 0889488508

mladenova@tran.egov.bg

https://www.livechatalternative.com/