Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Заместник кмет - Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

тел: 0884696942

E – mail: dimitrova@tran.egov.bg

Заместник кмет - Румяна Младенова

Румяна Младенова

тел: 0889488508

E – mail: mladenova@tran.egov.bg