Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

Председател на ОбС Трън

Бойчо Харалампиев - ПП "ГЕРБ”