Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

Научете основните правила за действие при земетресения, наводнения, усложнена зимна обстановка, свлачища, гръмотевични бури, аварии с промишлени отрови, пожари, катастрофи.

При необходимост звънете на: 

Община Трън, Дежурен Общински съвет по сигурност:
07731/96-15;
07731/96-16; 
GSM: 0886141470

Единен европейски номер за спешни повиквания - 112

Брошура Пожарна безопасност
Дата на публикуване: 28.09.2021

https://www.livechatalternative.com/