Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2021

Община Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна България на границата с Република Сърбия. Вътрешните и граници са с общините Трекляно (Кюстендилска област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман (Софийска област). Обхваща котловините по поречието на р. Ерма – живописното Знеполе и планините от другата част, наречена Краище. На територията на общината има граничен контролно-пропускателен пункт в с. Стрезимировци.
Град Трън е административен център на общината и е единствения град на територията и. Намира на 48 км от областния център гр. Перник и на 72 км от столицата – гр.София. В състава на общината, освен град Трън, се включват и 51 села.
В административните граници на община Трън попадат: гр.Трън, с.Неделково, с.Лялинци, с.Парамун, с.Мракетинци, с. Филиповци, с.Бутроинци, с.Велиново, с.Милкьовци, с.Ерул, с.Глоговица с.Проданча, с.Врабча, с.Банкя, с.Ломница, с.Богоина, с.Ездимирци, с.Туроковци, с.Бераинци, с.Забел, с. Ярловци, с.Лешниковци, с.Зелениград, с.Милославци, с.Главановци, с.Цегриловци, с.Рани луг, с.Насалевци, с.Слишовци, с.Джинчовци, с.Стрезимировци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Бусинци, с.Радово, с.Студен Извор, с.Вукан, с.Кожинци, с.Мрамор, с.Горочевци, с.Видрар, с. Лева река, с.Декьовци, с.Пенкьовци, с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с. Шипковица, с.Къшле, с.Дълга лука, с.Стайчовци, с.Еловица, с.Костуринци. Повечето от селата са пръснати по долината на р.Ерма и нейните притоци, които заедно с Треклянската и Пенкьовската река прекосяват територията на общината.
Град Трън се намира в котловина. Разположен е на двата бряга на река Ерма, в най-източната част на високопланинската котловина Знеполе на 803 м. н. в. . Заобиколен е от хълмовете Китка, Гърков камък, Чарчалат, Мурговица.
 

местоположение