Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023г.


Бойчо Левчов Харалампиев
Председател на Общински съвет Трън
Общински съветник втори мандат

Дата на раждане: 09 март 1958г.
Образование: Средно - специално
Дългодишен служител на МВР
Семеен, с две деца
Телефон 0889 040414
e-mail obs_tran@abv.bg


Д-р Веселина Христова Шишкова
Общински съветник четвърти мандат, председател на ОбС Трън от 2007 до 2017 г.

Дата на раждане 29 август 1970 г.
Образование Медицина - Висше магистър, специалност Спешна медицина
Професионален опит Спешна медицинска помощ
Неомъжена
e-mail: dr_shishkova@abv.bg


Д-р Павлина Борисова Костова-Николова
Общински съветник четвърти мандат

Дата на раждане 04 март 1963 г.
Образование Медицина-Висше магистър, Специалност Гинекология
Професионален опит - медицина - доболнична помощ
Омъжена с две деца
e-mail: dr.pavlina.kostova@gmail.com


Милена Алексиева Миланова
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 10 октомври 1969
Образование висше
Професионален опит - учител
С две деца
e-mail:


Теодора Тодоров Исаева
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 06 август 1984г.
Образование Висше
Професионален опит -държавна и общинска администрация, горско стопанство
Омъжена с едно дете
e-mail:

Радостина Валериева Раденкова
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 22 август 1988
Образование висше
Професионален опит -
С едно дете
e-mail:


Мариела Асенова
Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 17 март 1966
Образование Висше магистър
Професионален опит
Омъжена с едно дете
e-mail:


Ташко Йорданов Минков
Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 24 януари 1983 г.
Образование Доктор по икономика
Професионален опит земеделие, гл. асистент - преподавател УНСС
Неженен
e-mail: tminkov83@gmail.com


Иванка Игнатова Гълъбова
Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 05 октомври 1952 г.
Образование средно специално
Професионален опит - администрация
Омъжена с две деца
e-mail: bsp_tran@abv.bg


Емил Борисов Младенов
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 20 юни 1981
Образование висше
Професионален опит търговия, горско и селско стопанство
С две деца
e-mail:


Стефан Стоянов Тодоров
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 15 март1986
Образование висше
Професионален опит екология
Неженен
e-mail:
--------------------


Михаил Николаев Манчев
Общински съветник първи мандат, напуснал ОбС 03.12.2019 г.


Васил Тодоров Василев

Общински съветник първи мандат, напуснал ОбС Трън на 29.11.2019 г.

=======================================================================

ОБШИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015-2019г.


Бойчо Левчов Харалампиев
Председател на Общински съвет Трън

Общински съветник първи мандат

Дата на раждане: 09 март 1958г.
Образование: Средно - специално
Дългодишен служител на МВР
Семеен, с две деца
Телефон 0889 040414
e-mail obs_tran@abv.bg


Веселина Христова Шишкова
Общински съветник трети мандат, председател на ОбС Трън от 2007 до 2017 г.

Дата на раждане 29 август 1970 г.
Образование Медицина - Висше магистър, специалност Спешна медицина
Професионален опит Спешна медицинска помощ
Неомъжена
e-mail: dr_shishkova@abv.bg


Соня Стефанова Миланова
Общински съветник трети мандат

Дата на раждане 17 март 1961г.
Образование Полувисше, специалност Библиотекознание; Библиография
Професионален опит Култура, търговия, земеделие и промишленост
Омъжена, с две деца
e-mail: sony611961@abv.bg


Д-р Павлина Борисова Костова-Николова
Общински съветник трети мандат

Дата на раждане 04 март 1963 г.
Образование Медицина-Висше магистър, Специалност Гинекология
Професионален опит - медицина - доболнична помощ
Омъжена с две деца
e-mail: dr.pavlina.kostova@gmail.com


Николай Иванов Манчев
Общински съветник трети мандат

Дата на раждане 09 октомври 1954г
Образование Средно
Професионален опит -служител МВР, земеделие и дърводобив
Женен с две деца
e-mail: manchini_eood@mail.bg


Искра Славчева Виденова
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 5 октомври 1974
Образование основно
Професионален опит - лека промишленост
С две деца
e-mail: iskra.videnova@abv.bg


Олег Тодоров Тодоров
Общински съветник втори мандат

Дата на раждане 10 юни 1983г.
Образование Висше Публична администрация
Професионален опит -държавна и общинска администрация, земеделие
Женен с две деца
e-mail: oleg_t_todorov@abv.bg

Десислав Стефанов Банков
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 3 май 1976г.
Образование висше
Професионален опит - търговия, земеделие и промишленост
Неженен с едно дете
e-mail: desislav_bankov@mail.bg


Иван Борисов Искренов
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 27 април 1960г.
Образование Висше магистър специалност Зооинженер
Професионален опит Общинска администрация
Женен с едно дете
e-mail: iskrenov@mail.bg


Ташко Йорданов Минков
Общински съветник първи мандат

Дата на раждане 24 януари 1983 г.
Образование Доктор по икономика
Професионален опит земеделие, гл. асистент - преподавател УНСС
Неженен
e-mail: tminkov83@gmail.com


Кирил Марков Михайлов
Общински съветник първи мандат

(заел мястото на Бойко Асенов Иванов - по решение на ВАС 2016г.)
Дата на раждане 21 март 1966г.
Образование средно специално
Професионален опит - промишленост, култура и туризъм
Неженен
e-mail: mihailov.kelt.bg@abv.bg