Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.11.2022

Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет

Образование

Завършила е Югозападен университет "Неофит Рилски", 
Магистър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"

За контакти:
тел: 077319616
факс: 077787315
е-mail: obshtina_tran@mail.bg
е-mail: kmet@tran.egovbg

https://www.livechatalternative.com/