Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ГР.ТРЪН
 

д-р Павлина Борисова Костова-Николова
Адрес: гр. Трън, ул. "Мусаловска" № 23

 

д-р Лиляна Тодорова Маркова
Адрес: гр. Трън, ул. "Мусаловска" № 23