Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

Управление на качеството

Общината: 

I. Създава възможност за обратна връзка от потребителите чрез използване и прилагане на методи за обратна връзка;

II. Периодично:

 1. изследва и анализира резултатите от обратната връзка от потребителите;
 2. управлява удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване.

III. Обратната връзка се осъществява чрез задължителното използване и прилагане на следните методи:

 1. извършване на анкетни проучвания;
 2. провеждане на консултации със служителите;
 3. извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
 4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
 5. анализ на медийни публикации.

IV. По преценка на общината, обратната връзка може да бъде осъществена и чрез следните методи:

 1. провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на консултативни органи;
 2. описание на пътя на потребителя;
 3. провеждане на социологически проучвания;
 4. осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез "горещ телефон";
 5. осигуряване на приемно време за граждани и организации;
 6. анализ на вторична информация.