Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.05.2022
Месечен отчет юни 2022 г.
Дата на публикуване: 27.07.2022

Месечен отчет май 2022 г.
Дата на публикуване: 27.07.2022

https://www.livechatalternative.com/