Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи от мандат 2023-2027 г. Протоколи от мандат 2019-2023 г.

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 28.09.2021

Протоколи и Решения на Общински съвет

https://www.livechatalternative.com/