Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 01.10.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо четири работни места - 1 деловодство, 2 ГРАО и 1 заплащане на такси.

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.