Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

Народно читалище "Гюрга Пинджурова - 1895 г." - Трън


Област    ПЕРНИК
ГРАД ТРЪН
Адрес    "Гочо Гопин" 4, п.к. 2460
Телефон    0876255111 - на секретаря
E-mail    emalia2007@abv.bg
Председател    Сашка Илчева Иванова
Секретар    Емилия Кирилова Миланова