Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2021

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
 

Транспортна инфраструктура и достъпност

Транспортни коридори с национално и наднационално значение
Община Трън се намира в северозападната част на Област Перник, като
общинският център град Трън отстои на 48 км от областния център град Перник и на
72 км от столицата. През територията на областта преминават важни транспортни
връзки: Европейски транспортен коридор № ІV „Дрезден – Прага – Виена –
Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца / Крайова – София –
Солун / – Пловдив – Хасково – Истанбул”, Европейски транспортен коридор № VІІІ
„Бари / Бриндизи-Дурас / Вльора – Тирана – Скопие – София – Пловдив – Бургас /
Варна”, АМ „Люлин” и строящата се АМ „Струма”. Те дават добра транспортна
обвързаност на общината към страната и Европа. На територията на Община Трън, на
българо–сръбската граница, е разположен ГКПП Стрезимировци.

Автомобилен транспорт и инфраструктура

Транспортното обслужване на населението на територията на Община Трън се
извършва чрез автобусен транспорт, който се движи по утвърдена транспортна схема.
От автогарата в общинския център - град Трън има автобусен превоз за София,
Перник, Брезник и селата от общината. Осигурени са регулярни транспортни връзки
на селата с центъра на общината. На всеки 5 г. община Трън провежда процедура за
избор на фирма изпълнител по транспортна схема.

https://www.livechatalternative.com/