Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2I62
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2024

=======================================================================================

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЗВОЗВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

(СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ)

"СТАМПЕТО" ЕООД — Станислав Костов, тел. за връзка: 0878 655 544 (строителни и едрогабаритни)

"МКАМ ГРУП" ЕООД — Моника Анестиева, тел. за връзка: 0896 540 038 (строителни)

"ДЛВ" ЕООД — Мирослав Мирчев, тел за връзка: 0884 705 300 (строителни)

"ФЕРО СТАНДАРТ" — Борислав Давидков, тел. за връзка: 0888 242 519 (строителни)

"ЕМЕН" — Евгени Мицов, тел. за връзка: 0876 778 888 (строителни)

https://www.livechatalternative.com/