Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.10.2021

Към момента Общинския съвет не е приемал етичен кодекс.

https://www.livechatalternative.com/