Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.10.2021

Към момента Общинския съвет не е приемал етичен кодекс.