Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2021

Общински съвет - гр. Трън се състои от единадесет общински съветника, разпределени по брой мандати