Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2021

Общински съвет - гр. Трън се състои от единадесет общински съветника, разпределени по брой мандати

https://www.livechatalternative.com/