Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2022

ДГ АЛЕН МАК - гр. Трън

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Email: tran_odz@abv.bg

 

СУ "Гео Милев" гр. Трън

Град Трън, Община Трън
ул. „Петко Д. Петков“ №5; 
Телефон: 077 312 064
Email: info@sugeomilevtran.com