Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2021

Община Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна България на границата с Република Сърбия. Вътрешните и граници са с общините Трекляно (Кюстендилска област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман (Софийска област). Обхваща котловините по поречието на р. Ерма – живописното Знеполе и планините от другата част, наречена Краище. На територията на общината има граничен контролно-пропускателен пункт в с. Стрезимировци.

Община Трън е разположена върху територия от 573 417,449 дка., която представлява 24,03% от територията на областта и обхваща общинския център – гр. Трън, 2 кметства – Туроковци и Филиповци и 13 представителства с кметски наместници, обхващащи останалите 49 населени места. Гъстота на населението е 7,1 души на кв. км.
От общата площ на общината 214 283,188 дка са земеделски територии, 330 220,79 дка са горски територии, 22 826,686 дка са населени и други урбанизирани територии, 4167,873 дка са водни площи, 1 800,368 дка са територии за транспорт и инфраструктура. Виден е превесът на замеделските и горски територии.