Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

МАНДАТ 2023г - 2027г

1.    Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, нормативна уредба и електронно управление
Председател: Мариела Асенова Иванова
Членове: Златка Александрова Александрова-Стоянова
Михаил Николаев Манчев
Ташко Йорданов Минков
Борис Владов Ангелов

 

2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Михаил Николаев Манчев
Членове: Мариела Асенова Иванова
Сашка Илчева Иванова
Ташко Йорданов Минков
Мартин Петров Томов

 

3. Комисия по околна среда, общински гори и земи

Председател: Сашка Илчева Иванова
Членове: Симеон Драгомиров Иванов
Мартин Петров Томов
Михаил Николаев Манчев
Бойка Накова Григорова

 

4. Комисия по здравеопазване, социални дейности, социална политика, демография, свободите и борбите с репресиите

Председател: Златка Александрова Александрова-Стоянова

Членове: Емилия Добринова Иванова
Симеон Драгомиров Иванов
Борис Владов Ангелов
Мартин Петров Томов

 

5. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Бойка Накова Григорова
Членове: Емилия Добринова Иванова
Златка Александрова Александрова-Стоянова
Сашка Илчева Иванова
Ташко Йорданов Минков

 

6. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Председател: Борис Владов Ангелов

Членове: Емилия Добринова Иванова

Мариела Асенова Иванова

 

МАНДАТ 2019г - 2023г

1.    Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба
Председател: Мариела Асенова Иванова
Членове: Д-р Веселина Христова Шишкова
Радостина Валериева Раденкова
Ташко Йорданов Минков
Д-р Павлина Борисова Костова

 

2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Теодора Тодорова Исаева
Членове: Д-р Веселина Христова Шишкова
Мариела Асенова Иванова
Емил Борисов Младенов
Ташко Йорданов Минков


3. Комисия по околна среда, общински гори и земи
Председател: Д-р Веселина Христова Шишкова
Членове: Милена Алексиева Миланова
Д-р Павлина Борисова Костова
Радостина Валериева Раденкова
Стефан Стоянов Тодоров


4.Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Председател: Д-р Павлина Борисова Костова 
Членове: Теодора Тодорова Исаева
Емил Борисов Младенов
Милена Алексиева Миланова
Иванка Игнатова Гълъбова

 

5. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Милена Алексиева Миланова
Членове: Теодора Тодорова Исаева
Емил Борисов Младенов
Иванка Игнатова Гълъбова
Стефан Стоянов Тодоров

 

6. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  
Председател: Радостина Валериева Раденкова
Членове: Мариела Асенова Иванова
Иванка Игнатова Гълъбова
 

 

https://www.livechatalternative.com/