Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.10.2021

1.    Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба
Председател: Мариела Асенова Иванова
Членове: Д-р Веселина Христова Шишкова
Радостина Валериева Раденкова
Ташко Йорданов Минков
Д-р Павлина Борисова Костова

 

2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии
Председател: Теодора Тодорова Исаева
Членове: Д-р Веселина Христова Шишкова
Мариела Асенова Иванова
Емил Борисов Младенов
Ташко Йорданов Минков


3. Комисия по околна среда, общински гори и земи
Председател: Д-р Веселина Христова Шишкова
Членове: Милена Алексиева Миланова
Д-р Павлина Борисова Костова
Радостина Валериева Раденкова
Стефан Стоянов Тодоров


4.Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика
Председател: Д-р Павлина Борисова Костова 
Членове: Теодора Тодорова Исаева
Емил Борисов Младенов
Милена Алексиева Миланова
Иванка Игнатова Гълъбова

 

5. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
Председател: Милена Алексиева Миланова
Членове: Теодора Тодорова Исаева
Емил Борисов Младенов
Иванка Игнатова Гълъбова
Стефан Стоянов Тодоров

 

6. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  
Председател: Радостина Валериева Раденкова
Членове: Мариела Асенова Иванова
Иванка Игнатова Гълъбова