Z6_PPGAHG8001J97060GSQOL13AI3
Z7_PPGAHG8001J97060GSQOL13AA7

Контакти на кметски наместници

Дата на публикуване: 11.04.2022
Последна актуализация: 21.04.2022

График за работно време на кметски наместник: Станка Тасева - с. Туроковци/ Тел.:0884676716

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с.Туроковци

с.Туроковци

Понеделник, Сряда и Четвъртък

 

с. Бераинци

Вторник

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

График за работно време на кметски наместник: Николина Димитрова - с. Зелениград/ Тел.:0884676701

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Зелениград с. Зелениград

Понеделник 

 

с. Забел

Вторник

 

с.Ярловци

Сряда
  с.Лешниковци

Четвъртък

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Маргарита Макариева - с. Главановци/ Тел.:0884676713

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Главановци с.Главановци

Понеделник 

 

с.Насалевци и

с. Рани луг

Вторник

 

с.Милославци

Сряда
  с.Цегриловци

Четвъртък

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Борис Петков - с. Слишовци/ Тел.:0889676707

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Слишовци с.Слишовци

Понеделник 

 

с.Стрезимировци

Вторник

 

с.Бохова и с.Реяновци

Сряда
  с.Джинчовци

Четвъртък

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Даниела Динева - с. Бусинци/ Тел.:0884979713

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Бусинци с.Бусинци

Понеделник, Сряда 

 

с.Радово

Вторник

 

с.Студен извор

Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Сашка Савова - с. Вукан/ Тел.:0888474746

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Вукан с.Вукан

Понеделник 

 

с.Мрамор

Вторник

 

с.Кожинци

Сряда и Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Симона Станоева- с. Костуринци/ Тел.:0876807192

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Костурници с.Вукан

Понеделник 

 

с.Костуринци

Вторник

 

с.Еловци

Сряда 
 

с.Стайчовци

Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Таня Пешева- с. Долна Мелна/ Тел.: 07735 22 33

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Долна Мелна - От понеделник до четвъртък от 08:00ч. до 11:00ч.

с.Дълга лука

Понеделник 

 

с.Горна Мелна

Вторник

 

с.Шипковица

Сряда 
 

с.Къшле

Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Васил Божилов- с. Лева река/ Тел.: 0884676702

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Лева река

с.Лева река

Понеделник 

 

с.Докьовци и Пенкьовци

Вторник

 

с.Видрар

Сряда 
 

с.Горочевци

Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Васил Симов- с. Ерул/ Тел.: 0894585563

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Ерул

с.Ерул 

Понеделник и Четвъртък от 08:30ч. oт 12:30ч.

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък от 08:30ч. oт 12:30ч.

 

График за работно време на кметски наместник: Стоян Стоянов- с. Глоговица/ Тел.: 0886979715

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Глоговица

с.Глоговица

Понеделник и Четвъртък 

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък 

 

График за работно време на кметски наместник: Никола Динев - с. Велиново/ Тел.: 0886676720

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Велиново

с.Велиново

Понеделник от Сряда

 

с.Милкьовци

Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Гергана Гигова - с. Неделково/ Тел.: 0887535301

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Неделково

с.Неделково

Понеделник и Четвъртък

  с. Парамун

Вторник

 

с. Лялинци

Сряда
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Петър Петров - с. Ездимирци/ Тел.: 0898523020

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Ездимирци

с.Ездимирци

Понеделник и Вторник

  с. Врабча

Сряда

 

с. Проданча

Четвъртък
 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

Петък

 

График за работно време на кметски наместник: Община Трън - с. Ломница/ Тел.: 077319616

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Ломница 

с. Ломница и Богойна

Понеделник и Петък

в Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1

 

График за работно време на кметски наместник: Теодор Попов - с. Филиповци/ Тел.: 0895718738

 

 

Кметско наместничество       

Населени места

Приемни дни

с. Филиповци с.Филиповци

Понеделник, Вторник и Сряда

 

с.Мракетинци

Четвъртък

 

Общ.Трън, гр. Трън,

пл. "Владо Тричков" №1 и

Бутроинци

Петък