Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.01.2022

Ждрелото на р.Ерма

Обявен за национална природна забележителност през 60-те години на 20 век, обекта продължава и днес да е един от 100 национални туристически обекти, и продължава да е притегателен център, както за туристите, така и за развитието на малък местен бизнес. Община Трън е положила усилия чрез проекти и собствено финансиране да предостави добри условия за отдих в изградения парк. Работи Туристически информационен център, където се намира печат за обекта и може да се получи информация и за другите обекти в общината. Има обособен паркинг както за леки автомобили, така и за автобуси.

ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА - Туристически информационен център, местност "Ждрелото", с.Ломница

тел. 0894423523 Наталия Кадънкова

Ябланишкото ждрело

Ябланишкото ждрело се е образувало при преминаването на река Ябланица между планините Гребен и Ездимирска. Реката е издълбала величествен пролом с дължина около 2 км. По протежение на ждрелото има десетки водоскоци и водопади, красиви форми, изваяни от водата в скалите, а най-атрактивното място е Зелени вир, където малък водопад се спуска в дълбок вир. До ждрелото има изградена екопътека, която е част от трънската екопътека, която се нуждае от основен ремонт. Пътеката започва от село Банкя и е с продължителност от около 3 км. В началото на пътеката има заведение и места за спане.

Трънската екопътека

Една от първите специализирани екотуристически инфраструктури в България, създадена като модел за устойчиво местно развитие чрез развитие на екотуризъм, част от националната мрежа “Български екопътеки”, инициирана от Българската асоциация за селски и екологичен туризъм. Изграждането на Трънската екопътека стартира през 1996 г. (I етап), доразвит в мащабен инфраструктурен проект на община Трън и БАСЕТ, реализиран през 2002 г. (II етап) с финансиране по програма ФАР. Понастоящем Трънската екопътека  обхваща най-атрактивните участъци от ждрелата на реките Ерма и Ябланица, както и други природни красоти и представлява система от кръгови маршрути с различна продължителност и степен на трудност, предлагаща възможност за наблюдение на забележително ландшафтно разнообразие в нископланинския височинен пояс (600 - 1000 м), в т.ч. уникални карстовоерозионни форми на релефа (ждрела, скални прагове, водопади, еворзионни котли, карстови извори, въртопи, ували и др.) и богато биоразнообразие (вековни дървета, редки, застрашени и защитени видове растения от Червената книга на България, Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения и Списъка на световно застрашените видове растения и животни). Чрез проект по ТГС България Сърбия през 2013 година е допълнена с изграждане на парк за отдих. Маршрутът е 13,6 км. и на него са разположени съоръжения, информационно табели и павилиони. С времето мостовите съоръжения и стълби се износиха и Община Трън планира реконструкцията им, но поради сложността на обектите не бе намерен изпълнител.
На територията на парка за отдих в м.Ждрелото през 2014 г. по проект м.313 на ПРСР 2007- 2013 г. бе изграден и функционира туристически информационен център, който е началото на веломаршрут от Ждрело на р.Ерма през с.Богоина и гр.Трън. По проекта бе изработена маркетингова стратегия за развитието на туризма.

Водопад в с.Врабча

Малката Врабчанска река е издълбала живописен пролом във варовиковите скали край с. Врабча. Идвайки от селото, водата се спуска от повече от 4 м.височина и образува красив водопад - Врабчански водопад. Продължавайки пътя си, в близост до него водата е прокопала двайсет метров скален тунел. От дясната страна в скалата има карстов минерален извор, с хубава и годна за пиене вода. Непосредствено под надвисналите скали е устроен прекрасен кът за пикник – с дървени маси и пейки, огнища. Врабчанските скали представляват интерес и са удобни за скално катерене. Разработени са трасета за спортно катерене и в уиендите може да се  наблюдават тренировки и демонстрационни изкачвания.
Пътеката, отвеждаща до с. Банкя, преминава през много разнообразен ландшафт - гора,
мочурище, планински ливади, което предопределя голямо биоразнообразие. Мястото е предпочитано за семейни излети през уикенда.

Връх „Драговски камик“

Наричан още „Трънският Матерхорн“, върхът впечатлява с
пирамидалната си форма. Висок е 1118 м и е част от Гребен планина. През последните години Драговски камик се наложи като най-посещаваният връх в община Трън. Благодарение на изградените от Трънското туристическо дружество 3 пътеки към върха, вече всяка седмица стотици планинари от цяла България изкачват върха и се наслаждават на невероятните гледки от него.

Връх “Руй

Руй е един от най-впечатляващите върхове в Краището. Висок е 1706 м, разположен на границата със Сърбия. Доскоро бе най-посещаваният връх в района и въпреки че туристопотока към него непрекъснато се увеличава, вече отстъпва първото място на Драговски камик. 
 

Скален параклис „Св. Петка"

Параклисът се намира в малка пещера в скалата над гробищната църква “Св. Петка”в кв. Баринци, на 1,5 км западно от центъра на гр. Трън. Скалната църква е обявена за археологически паметник на културата. Тя функционира като религиозен център от времето на Втората Българска държава до наши дни и е тясно свързана с легендата за покровителката на Трън и Трънско – св. Петка Българска. Днес в скалната църква могат да се видят “стъпките” на светицата, бягаща от гонещата я потеря, както и вкаменената от чуждо посегателство пита. За стичащата се от скалата вода се вярва, че са сълзите на светицата. Тази вода се събира в глинени панички и се предоставя на поклонниците за здраве. Мястото е притегателин център за хора, търсещи изцеление. От 2017 г. се забелязва
рязко увеличаване на потока туристи, обекта е посещаван както от български поклонници,  15 така и от чужденци, вярващи в лечебните сили на обекта и помощта на Св.Петка. Всеки желаещ за посети параклиса може да го направи по всяко време, като в допълнение може да чуе легендата за светицата и това свещено за трънчани място. Условието за тази туристическа услуга е туристите да спрат на паркинга, да влязат, да запалят свещ и да се помолят за здраве. Общината е изградила стълби и парапети, за да направи мястото достъпно, до кръста на хълма, където всеки посетител може да се качи и да се полюбува на гр.Трън от високо.

ПЕЩЕРЕН/СКАЛЕН/ ПАРАКЛИС "Св.ПЕТКА" гр.ТРЪН

тел. +359888383877 Магдалена Георгиева

 

Манастир „Св. Архангел Михаил”

Манастирът се намира на около 2 км. северозападно от гр. Трън, на северните склонове на Руй планина, на левия бряг на река Ерма в непосредствена близост до Трънското ждрело. Той е оригинален, изключително рядък представител на средновековната култова архитектура в България и е обявен за археологически и художествен паметник на културата с национално значение. Манастирът води началото си от края на ХІV век. Особена забележителност на манастира е светият престол в средата на олтарната абсида - античен жертвен камък. Камъкът е пренесен от местност “Престол”. Върху камъка днес все още се чете латински надпис, който в превод гласи: "На божеството Касибоно постави дар за здравето си. Марк Антониус Филисимус". До наши дни е запазена само манастирската църква, представляваща архитектурен аналог на храма от Погановския манастир на територията на днешна Сърбия и един от трите известни в национален мащаб от т.нар. атонски тип (“Св. Николай” при Пещерския манастир и “Преображение Господне” при Преображенския манастир). Църквата е еднокорабна триконхална кръстокуполна сграда със забележителен нетрадиционен барабан на големия купол. Стените на храма са били изцяло изписани. Днес могат да се видят само частично запазени фрагменти от стенописи от късното Средновековие (XIV - XVI в.) и ранното Възраждане (XVII - XVIII в.). През Възраждането тук е съществувало килийно училище. Манастирът е свързан с национално-освободителните борби на българския народ в Трънския край - в него е основан трънският революционен комитет. Църквата е възстановена до автетичен вид по проект мярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 г. Предвижда се възстановяване на магерницата към манастира. Мястото, на което е разположен е направено достъпно за пешеходци с доброволен труд на хора от общността, подкрепени от неправителствени организации и общината. Привлекателно за посетители мястото има вода извираща от буковата гора и удобни места за пикник.

Музейна сбирка „Бусинска керамика”, с. Бусинци

Село Бусинци е един от най-значимите стари центрове на традиционното грънчарство в България и люлка на известната Бусинска керамична школа, чиито корени се губят далеч в Средновековието и Античността. През Възраждането занаятът се превръща в основен поминък за селото, достигайки истински разцвет в края на XVIII и особено през XIX в. (над 300 работилници), когато се развива цяла
индустрия и започват да се роят множество “дъщерни” центрове (Самоков, Берковица, Разлог, Неврокоп) и др. Музейната сбирка “Бусинска керамика” е изградена през периода 1978-83 г., за да съхрани и популяризира богатото културно наследство на Бусинци. Създадена като оригинален етнографски комплекс с музей и творческа база за художници-приложници, той включва етнографска експозиция, демонстрационно керамично ателие, реставрирана традиционна къща с автентична грънчарска работилница и хотелска част. Етнографската експозиция е разположена в 2 зали, където могат да се видят над 200 оригинални експоната традиционна бусинска керамика от стари майстори, както и модерна керамика в духа на бусинските традиции от съвременни художници-приложници. Реставрираната къща представя автентична бусинска грънчарска работилница с мазе за отлежаване на глината, грънчарско колело, стара пещ на дърва и камък за мелене на глеч. В керамичното ателие на музея, може да се демонстрира традиционното точене на грънчарско колело като туристическа атракция. Към момента това представяне е прекратено, защото в селото вече няма майстори. Музейната сбирка е част от дейността на Общински исторически музей гр.Трън.

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС БУСИНСКА КЕРАМИКА с.Бусинци, Община Трън

тел. +359876807248 Цветанка Захариева

Музейна сбирка на киселото мляко, с. Студен извор

Музейната сбърка се намира на около 7 км от гр. Трън. Музеят е създаден и посветен на Д-р Стамен Григоров – световно известния български учен, който е роден в трънското с. Студен извор. През 1905 г. все още като студент и асистент на известния швейцарски микробиолог проф. Масол той успява да открие и изясни причинителя за подквасването на българското кисело мляко. Откритието е посрещнато с огромен интерес от тогавашния научен свят и в знак на уважение към младия български учен и неговата родина, бактерията е наречена “Lactobacillus bulgaricus”. Музеят се намира в непосредствена близост до родната къща на Д-р Ст.Григоров. Посетителите имат възможност да опознаят природните и културни особености на региона, бита на местното население, да научат за делото и живота на д-р Стамен Григоров, да се запознаят с историята на киселото мляко от домашното заквасване до съвременните модерни технологии и европейски стандарти за производството му, със значението на киселото мляко в хранителния режим на човека и неговите пробиотични свойства – ролята му в профилактиката и лечението при различни болести, антитуморния му ефект и т.н. Към музея съществува библиотека с публикации по темата за българското кисело мляко и “Lactobacillus bulgaricus”; предоставят се информационни материали. Възможности за демонстрация на старата технология на заквасване и дегустация на оригинално домашно трънско кисело мляко в рукатка, така както го приготвя местното население и както го е занесъл в Пастьоровия институт в Париж д-р Стамен Григоров към момента няма. Направен е работен проект и се търси дофинансиране на събраните средства от дарения от Фондация Д-р“Стамен Григоров“ за изграждане на зала и демонстрационен център.

МУЗЕЙ НА КИСЕЛОТО МЛЯКО с. Студен извор, Община Трън

тел. +359876299783 Даниела Антова