Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 04.10.2021

Център за административно обслужване /ЦАО/
Гр. Трън, пл. "Владо Тричков" 1
email : obshtina_tran@mail.bg,obshtina@tran.egov.bg
Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.