Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

На тел. 07731/ 9616 - вътрешен 113 всеки гражданин може да провери състоянието на своята преписка, заведена в деловодството на община Трън, посочвайки входящия номер на преписката.