Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Берайнци

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

Село Берайнци се намира в Западна България, община Трън, област Перник, Разположено е в планински район, в подножието на Лешниковска планина, която е част от Краище, в Трънска котловина (Знеполе). Един от високите върхове, на която е връх Берайнски Гудел (942 м.). До самото село е връх Кръст (803 м.). На няколкостотин метра от центъра на селото има и могила на 783,2 м надморска височина. През селото минава река Ерма.

Днешното село Берайнци е старо средновековно селище. Вписано е като тимар в нахия Знепол под същото име с 10 домакинства и една вдовица още през 1447 г. По-късно, през 1606 г., то е вписано като Берайнче в списъците на войнуците към кааза Изнебул. Селото е било изградено върху късноантичното, свързано с металодобива.

Първото килийно училище в Знеполе е отворено през 1778 г. в с. Берайнци от Тричко Гусин. То съществувало почти до Освобождението, поддържано от неговите наследници. Това засвидетелства паметника при останките от него. 

В селото има и останки от късносредновекованта църква в м. „Църквище“ при оброка свети Георги. Тя е била малка еднокорабна църква, аналогична на тези от късното средновековие в Горнострумските и Знеполските земи. Самият оброк е оформен от два обработени камъка. Основата е с правоъгълна форма, а по средата има отвор в който влиза вторият камък който е с трапецовидна форма и върху него е очертан кръст.

В различни местности около селото има останки от праисторически селища, следите показват, че е обитавано от най-дълбока древност. Тук са открити фрагменти с пластична декорация, характерна за Халщатската епоха. В м. Мала Гарваница пък, на около 5-6 км югозападно, на северния планински скат, се намира праисторическото светилище. На западния откос на скалата е изрязан диск с диаметър 0,80 м. Свързва се от специалистите с култа към Слънцето.

Интересен факт е, че в миналото жителите на Бераици са се занимавали с тухларство, керемидарство и дюлгерство. В землището на селото се намирала прочутата тогава кариера "Гарваница" за добиване на трахит.

Всяка година на 28 август, на деня на св. Богородица, е събора на селото. На този ден се почита и паметта на Тричко Гусин, построил училището.

Село Берайнци