Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Милославци

Дата на публикуване: 30.11.2021
Последна актуализация: 28.03.2022

Село Милославци се намира в Западна България, община Трън, Област Перник. Отстои на 11 км западно от гр. Трън, на 75 км северозападно от столицата София и само на 9 км североизточно от ГКПП Стрезимировци (на границата със Сърбия). Милославци е в съседство на селата: Зелениград (западно), Ярловци (южно), Главановци и Насалевци (южно-югозападно).

Селото принадлежи на историко-географската област Знеполе. Разположено е в южното подножие на дела Щърби камик от планината Руй, на 782 м н. в. Северно от селото се намира прохода Дъсчан кладенец, през който в миналото е минавал един от пътищата свързвали селищата от двете страни на Руй.
Днес селището е едно от най-слабо населените в Трънския край, постоянно живущите в него към 2013 г. са около 30 души.
 

Село Милославци