Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Мракетинци

Дата на публикуване: 30.11.2021
Последна актуализация: 28.03.2022

Село Мракетинци се намира в Западна България, община Трън, област Перник. Наименованието на селото идва от личното име Мракѐта - произлизащо от думите - мрак, мрака, мрако, тъмен, черен. Допуска се че името може и да произлиза от мракам - със значение "тормозя/хуля/рева като вол". Селото с това звучно име Мракетинци е изходен пункт за пещерата Здравчи камък (позната също като Орлово гнездо). Пещерата е малка и до нея се достига по черен път, който по-нататък преминава в стръмна горска пътечка, а накрая на височина около 10 м става и самото изкачване до входа на пещерата. От самата пещера се разкрива красива панорама към Драговски камък и Завалската планина.