Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Проданча

Дата на публикуване: 30.11.2021
Последна актуализация: 28.03.2022

Село Проданча се намира на 60 km от град София в планински район, близо до границата със Сърбия. Обградено е с борови, букови, дъбови и акациеви гори. Има най-разнообразен дивеч, както и най-различни видове гъби.

Село Проданча