Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Къшле

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 28.03.2022

Село Къшле се намира в Западна България, община Трън, област Перник. Разположено е в планински район. Едно от най-дивните и малко познати места в България. Намира се на около 1 километър по права линия от граничната бразда със Сърбия.

 Село Къшле