Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Кожинци

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 07.10.2021

Село Кожинци се намира в Западна България, община Трън, област Перник. Намира се в планински район, а надморската му височина достига 1042 м. През него минава Кожинската река, която се влива в Мраморска река, приток на Ерма.

В селото се намира пещерата Меча дупка, където са открити предмети от бронзовата епоха. На 2 km от селото се намира местността Шопче, където има кладенче с изворна вода, а в непосредствена близост е скалната пещера Калугерски камик.

 Параклис Св. Богородица