Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Лева река

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 28.03.2022

Село Лѐва река̀ се намира в Западна България, община Трън, област Перник. Разположено е в планински район, а надморската му височина достига 907 м.

Важна културна забележителност в селото е православният манастир "Св. четиридесет мъченици", в който има стенописи от XVII век и е обявен за паметник на културата. 

 Манастир "Св. Четиридесет мъченици"