Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

За всяка една предоставена информация по реда на ЗДОИ се попълва протокол за предоставената информация