Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.01.2022

Заявленията се подават:

  • в Деловодство на Общинска администрация Трън - гр.Трън, пл."Владо Тричков" №1, партер от 8:00 до 17:00 часа
  • изпращат се на адрес гр.Трън, пк2460, пл."Владо Тричков" №1
  • e-mail: obshtina_tran@mail.bg     obshtina@tran.egov.bg
  • на Платформа за достъп до обществена информация