Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFG7Q3
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFG7E3

Електронни услуги

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 29.08.2022

910001 - Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

910002 - Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 

910003 - Подаване на заявление за вписване в избирателния списък 

910004 - Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 

 

 

Електронната услугата 910001 се достъпва по два начина:

  • Чрез посочения по-горе интернет адрес през Портала за електронни услуги (ПЕУ) на министерството на електронното управление;
  • На портала на ГД ГРАО на електронен адрес https://regna.grao.bg/ .

При използването на двете възможности за заявяването на тази услуга, нейното изпълнение се пренасочва за изпълнение към портала на ГД ГРАО.

 

Останалите три услуги се достъпват чрез посочените интернет адреси през ПЕУ или през регистриран личен профил в ССЕВ. И в двата случая изпълнението на услугата е по Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на е-услуги (Единен модел), като заявителят попълва съответната е-форма, в която посочва общината изпълнител. Така попълненото заявление се насочва през Единния модел към посочената община през ССЕВ.