Z6_PPGAHG800P5U1068U190TFGTT5
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TFGT75

Обявления

Дата на публикуване: 12.10.2021
Последна актуализация: 29.11.2021

Публикувано на 03.11.2021г.

За избирателите с трайни увреждания.

Община Трън уведомява

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 8 ноември 2021 г.(понеделник) могат да заявят желанието си като подадат заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) . На територията на община Трън е назначена 1 ПСИК за избиратели с трайни увреждания.

Във връзка с горепосоченото е създадена организация за приемане на заявленията от кметските наместници по населени места, както и в Община Трън, с адрес: гр.Трън, пл.Владо Тричков №1.

За въпроси и информация: тел. 0886266056 Станислава Алексиева – Секретар на Община Трън

===================================================================

Публикувано на 02.11.2021г.

За избирателите под задължителна карантина или задължителна изолация.

Община Трън уведомява

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, че имат възможност да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г, като за целта е необходимо да подадат заявление (бланка-образец към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021г на ЦИК) до кмета на община Трън или кметските наместници по населените места.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.
На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия до три дни преди изборния ден.


За въпроси и информация:
0895092420 Димитър Миланов – здравен медиатор;
0878597934 Антон Аначков – здравен медиатор.
 

 

Публикувано на 02.11.2021г.

На вниманието на членовете на СИК с машинно гласуване на територията на община Трън!

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че Сиела Норма ще проведе онлайн обучение за гласуване с машини, както следва:
 на 04.11.2021 г.(четвъртък)-от 18:30 ч.
 на 05.11.2021 г.(петък)-от 12:00 ч.

Допълнителна информация за обучението и линк за него ще бъде публикуван на интернет страницата на РИК Перник, както и на интернет страницата на Община Трън.

===================================================================
 

Публикувано на 04.10.2021 г.

Съобщение
Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Плакат - Гласуване с машина
Дата на публикуване: 29.11.2021