Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

ДГ АЛЕН МАК - гр. Трън

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Email: tran_odz@abv.bg

ДГ "Ален Мак" гр.Трън - сайт

СУ "Гео Милев" гр. Трън

Град Трън, Община Трън
ул. „Петко Д. Петков“ №5; 
Телефон: 077 312 064
Email: info@sugeomilevtran.com

СУ "Гео Милев" гр. Трън - сайт

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ГР.ТРЪН
 

д-р Лиляна Тодорова Маркова
Адрес: гр. Трън, ул. "Мосаловска" № 23