Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

На 01.04.2024 г. от 11 часа ще бъдат извършени тестове на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           С цел недопускане на паника и стресови ситуации, Община Трън обявява, че в  изпълнение на чл.37, ал.2 от Наредбата  за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, ще бъдат извършени  тестове на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО)  чрез задействане на акустични сигнали, съгласно Наредбата.

            Тренировката ще се проведе на 01.04.2024 г. (понеделник) от 11: 00 ч. в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора и в общинските центрове в тези области, както и в областите Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30 км. зона около АЕЦ “Козлодуй“ и интегрираните към СРПО Локални системи за оповестяване, като ще бъдат излъчени предварително записано  съобщение за техническа проверка, съобщение на живо за акустични сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревога“ и съобщение за край на техническа проверка.

https://www.livechatalternative.com/