Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Стартира публично обсъждане на проект на Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Трън

Дата на публикуване: 29.06.2022
Последна актуализация: 29.06.2022