Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.01.2022
 1. ГЮРГЯ ПИНДЖУРОВА - за приноса й в опазването на духовността и културата на гр. Трън. Талант с горд дух, която популяризира трънската народна песен и целия ни край.Решение № 91/17.09.2008г. на Общински съвет Трън/
 2. Д-Р СТАМЕН ГРИГОРОВ – роден в Трънско, с. Студен Извор .Под ръководството и с помощта на проф. Масол и след многочасов научен изследователски труд той улавя под микроскопа „една пръчица“, която причинява подквасването на мляко. По късно кръщават бактерията на откривателя и – „българска млечна бактерия“ или „Бактериум булгарикус – Григовор. /Решение №111/ 26.08.2009г. на Общински съвет  Трън/
 3. ПЕТЪР ГИГОВ – грънчар, прославил майсторството и съвършенството на бусинската керамика. /Решение № 94/19.08.2010г. на Общински съвет Трън/ 
 4. АНГЕЛ СТОИЧКОВ – от 1965г. работи като учител по биология в СОУ „Гео  Милев“ гр. Трън. Благодарение на него много наши съграждани са приети да следват мидицина и да практикуват престижна лекарска професия. /Решение № 78/10.08.2011г. на Общински съвет Трън/ 
 5. ПРОФ.САЗДО ТРИЧКОВ – физик, автор на научно-популярни и научни статии, учебници за средно и висше образование. Автор е на две изобретения и една рационализация. Под негово ръководство е изработен спектомерът, както и фотометър на Вебер. /Решение № 177/05.09.2012г. на Общински съвет Трън/
 6. ГРИГОР ГЬОРЕВ – успоредно с политическата си и журналистическа дейност има и широка адвокатска клиентела, която поддържа благодарение на блестящия си ораторски талант. Адвокатската му практика става за него школа за предстоящата му десетилетна парламентарна дейност. /Решение № 126/22.08.2013г. на Общински съвет Трън/
 7. Д-Р ВИОЛЕТА СТОЙКОВА – завършва Медицина и още същата година започна работа в болницата в родния си град гр.Трън. Това е и единственото място където е работила. Цялата си трудова кариера д-р Стойкова е посветила в услуга на гражданите на Трънска община. Превръща се в символ на успелия, знаещ, можещ и отговореен лекар. /Решение № 131/21.08.2014г. на Общински съвет Трън/
 8. ДАРИНА СТОЯНОВА  - родена в Трънско с. Глоговица. Завършва Българска филология и по-голяма чост от кариерата и минава като учител в гимназията в гр.Трън. Дарина Андонова е от онези учители, за които професията не е проста работа, а призвание. /Решение № 132/21.08.2014г. на Общински съвет Трън/ 
 9. ДОЦ. Д-Р ИВАН ГИГОВ – роден в гр. София, от видна трънска фамилия. Придобива специалност по вътрешни болести и военна медицина, а по-късна клинична хематолигия и клинична онкология. Има множество научни публикации в областта на клиничната хематология, откология и трансплантация на хемопоетичните стволови клетки. /Решение № 108/26.08.2015г. на Общински съвет Трън/ 
 10. Д-Р ДИМИТЪР МОМЧИЛОВ – роден в гр. Трън . След дипломирането си придобива специално стециалност урология.  От 1985г. до момента работи в „Пирогов“  - в Клиника по детска урология. Винаги с готовност се отзовава на нуждите на трънчани  от компетентна лекарска помощ ./Решение № 109/26.08.2015г. на Общински съвет Трън/
 11. ВИКТОР ВЕЛИНОВ – роден е на 14 ноември 2006г. в Бруклийн, Ню Йорк. Прочува се като детето, разплакало България с песента си - химн на българските емегрански деца „Откъснатите цветя на България“/ Решение №110/26.08.2015г на Общински съвет Трън /
 12. АКАДЕМИК НИКОЛА ПОПОВ - Заместник-ректор на Софийския университет (1961 – 1966) и ректор (1989 – 1991). Академик на БАН от 1989 г.Автор е на множество научни трудове сред които „Китайското икономическо чудо“, „Световното стопанство се прекроява“, „Капиталът срещу капитализма“ и др. Решение № 49 на Общински съвет гр. Трън от заседание проведено на 25.08.2016г.
 13. БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ БОЯН СТАВРЕВ - Боян Ставрев е роден е през 1958 година в трънското село Лева река. Преминал през длъжностите: командир на звод, командир на рота,началник щаб на батальон, командир на батальон,старши помощник-началник на отел в канцеларията на началника на ГЩ на БА, заместник командир на Националната гвардейска част, а от 06.06.2008г. е командир на Националната гвардейска част.Решение № 50 на Общински съвет гр. Трън от заседание проведено на 25.08.2016г.
 14. АСЕН МЛАДЕНОВ - Трудът на Асен Младенов има значителен принос за опазване на регионалното културно наследство и предаването му на бъдещите поколения, както и национален принос в запознаване с един от колоритните диалекти, част от българския език, изграден върху тях.Решение №124 на Общински съвет гр. Трън от заседание проведено на 21.09.2017г.
 15. ЛИЛЯНА ГАЛЕВСКА - е солистка на ДА"Филип Кутев", част е от „Космически гласове от България", „Големите български гласове" , ансамбъл „Магистрали", квартет „Славей", с които е прославила красотата и космополитносгга на българския фолклор в Европа, Азия и Америка. Носителка е на много награди от престижни български и международни конкурси.Решение №106 на Общински съвет гр. Трън от заседание проведено на 30.08.2018г.
 16. ИВАН ЗРЪНЧЕВ - е роден на 26 март е с Цървище – Дупнишко. През 2011г. издава своя краеведско-изследователски труд „Реяновци- Трънско".Книгата е задълбочено изследване върху историята, етнографията, топонимията, говора и родословието на с. Реяновци.Решение № 108 на Общински съвет гр. Трън от заседание проведено на 15.08.2019г.
 17. ДИМИТЪР ТОНИН - е роден през 1959г - писател, преводач, издател, езотерик. Той е създател на издателствати „Шамбала" и „Одисей", преводач на първия български превод, от тибетски език -„Съкзовищница от благозвучни слова" от Сакя Пандита, както и на редица други книги с езотерична насоченост./Решение №109 на Общински съвет гр. Трън от заседание проведено на 15.08.2019г.