Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Населено място

Площ на землището
km2

 

Жители

Забележка (старо име)

Населено място

Площ на землището
km2

 

Жители

Забележка (старо име)

Банкя

5,651

1

 

Лева река

14,193

11

 

Берайнци

2,416

9

Бераинци

Лешниковци

6,047

7

 

Богойна

3,443

4

 

Ломница

15,948

25

 

Бохова

10,124

12

 

Лялинци

14,358

12

 

Бусинци

10,335

11

 

Милкьовци

11,190

8

 

Бутроинци

13,257

4

 

Милославци

10,171

12

 

Велиново

14,732

19

Мисловщица

Мракетинци

3,489

6

Мракьотинци

Видрар

10,312

2

 

Мрамор

8,462

12

 

Врабча

12,903

16

 

Насалевци

7,116

4

 

Вукан

8,133

8

 

Неделково

11,166

38

Баба

Главановци

5,359

51

 

Парамун

14,821

30

 

Глоговица

13,770

45

 

Пенкьовци

24,410

7

 

Горна Мелна

16,877

5

 

Проданча

4,952

4

 

Горочевци

13,538

9

 

Радово

4,654

9

 

Джинчовци

3,196

10

 

Рани луг

7,516

11

Рани лук

Докьовци

12,288

5

 

Реяновци

3,650

3

 

Долна Мелна

24,810

9

 

Слишовци

8,473

11

 

Дълга лука

10,622

6

 

Стайчовци

16,412

9

 

Ездимирци

9,951

20

 

Стрезимировци

3,499

5

 

Еловица

9,779

12

Яловица

Студен извор

3,334

4

Извор

Ерул

14,460

20

 

Трън

21,582

2292

 

Забел

14,101

9

 

Туроковци

15,467

85

Туряковци

Зелениград

18,968

38

 

Филиповци

18,480

100

 

Кожинци

12,727

25

 

Цегриловци

6,339

5

 

Костуринци

11,866

10

 

Шипковица

17,751

1

 

Къшле

6,003

 

 

Ярловци

10,359

29

 
   

 

 

ОБЩО

3096

 

няма населени места без землища