Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111D23
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DI1

Решения

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 01.10.2021
Протокол №7- 03.08.2023 г.
Дата на публикуване: 04.08.2023

Протокол №6 - 28.06.2023 г.
Дата на публикуване: 30.06.2023

Протокол №5 - 25.05.2023 г.
Дата на публикуване: 26.05.2023

Протокол №4 - 27.04.2023 г.
Дата на публикуване: 03.05.2023

Протокол №3 - 30.03.2023г.
Дата на публикуване: 31.03.2023

Протокол №2 - 23.02.2023г.
Дата на публикуване: 24.02.2023

Протокол №1 - 25.01.2023г.
Дата на публикуване: 26.01.2023

Протокол №14 - 30.12.2022г.
Дата на публикуване: 03.01.2023

Протокол №13 - 15.12.2022г.
Дата на публикуване: 16.12.2022

Протокол №12 - 24.11.2022г.
Дата на публикуване: 25.11.2022

Протокол №11 - 19.10.2022г.
Дата на публикуване: 20.10.2022

Протокол 10 - 08.09.2022г.
Дата на публикуване: 09.09.2022

Протокол №9 - 11.08.2022г.
Дата на публикуване: 15.08.2022

Протокол №8 - 28.07.2022г.
Дата на публикуване: 29.07.2022

Протокол №7 - 30.06.2022г.
Дата на публикуване: 30.06.2022

Протокол №6 - 26.05.2022г.
Дата на публикуване: 26.05.2022

Протокол №5 - 05.05.2022г.
Дата на публикуване: 09.05.2022

Протокол №4 - 07.04.2022г.
Дата на публикуване: 11.04.2022

Протокол №3 - 24.03.2022г.
Дата на публикуване: 28.03.2022

Протокол №2 - 10.03.2022г.
Дата на публикуване: 11.03.2022

Протокол №1 - 10.02.2022г.
Дата на публикуване: 11.02.2022

Протокол №10 - 18.12.2021г.
Дата на публикуване: 06.01.2022

Протокол №9 - 18.12.2021г.
Дата на публикуване: 06.01.2022

Протокол №8 - 18.11.2021г.
Дата на публикуване: 30.11.2021