Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Как оценявате нивото на административно обслужване в община Трън?

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.
Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?
Служителите в Центъра за административно обслужване съдействаха ли Ви при попълване на документите?
Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
Удовлетворени ли сте от качеството на обслужване?
Вие сте потребител на услугата, който е: