Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

Информацията се получава в Център за административно обслужване /ЦАО/
Гр. Трън, пл. "Владо Тричков" 1
email : obshtina_tran@mail.bg,obshtina@tran.egov.bg
Работно време: от 8:00 до 17:00 ч.