Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.01.2022

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до Кмета на Община Трън.