Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68M790
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68M7L2
Заповеди Обявления Електронни услуги

Избори за ЕП и НС на 09.06.2024г.

Дата на публикуване: 12.04.2024
Последна актуализация: 21.05.2024

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА

=====================================================================================

Община Трън  уведомява

1.    Избирателите, че в срок до 25май 2024 г. (събота), могат да заявят желанието си за гласуване по настоящ адрес като подадат Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (Приложение № 27-НС и Приложение № 26-ЕП) в администрацията по настоящия им адрес.
2.    Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 25май 2024 г. (събота),  могат да заявят желанието си като подадат заявление по образец (Приложение № 31-НС и Приложение № 30-ЕП) по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Във връзка с горепосоченото е създадена организация за приемане на заявленията от служители на Общинска администрация Трън в Центъра за административно обслужване, с адрес: гр.Трън, пл.Владо Тричков №1. 

За въпроси и информация: тел. 0886266056 Станислава Алексиева – Секретар на Община Трън 

=====================================================================================

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

    През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
    Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

https://www.livechatalternative.com/