Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация Контакти на кметски наместници

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 30.09.2021

обл. Перник, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" 1, пк 2460
GPS Координати: 42.84444, 22.64894
тел.: 077319616, факс: 077787315,
е-mаil: obshtina@tran.egov.bg

https://www.livechatalternative.com/