Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Важно! Изтичащи срокове за избирателите във връзка с изборите за Народно събрание на 2 април 2023г.

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Община Трън  уведомява

1.    Избирателите, че в срок до 18 март 2023 г. (събота), могат да заявят желанието си за гласуване по настоящ адрес като подадат Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (Приложение № 21-НС) в администрацията по настоящия им адрес.
2.    Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 18 март 2023 г. (събота),  могат да заявят желанието си като подадат заявление по образец (Приложение № 67-НС) по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Във връзка с горепосоченото, е създадена организация за приемане на заявленията от кметските наместници по населени места, както и в Центъра за административно обслужване на Община Трън, с адрес: гр.Трън, пл.Владо Тричков №1.

За въпроси и информация: тел. 0886266056 Станислава Алексиева – Секретар на Община Трън