Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ между собствениците и ползватели на животновъдни обекти, подали заявление по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

Дата на публикуване: 29.04.2024
Последна актуализация: 29.04.2024
https://www.livechatalternative.com/