Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ93M7

Полезна информация за гражданите и гостите на община Трън за работното време на Скален параклис "Света Петкa" в кв. Баринци.

Дата на публикуване: 12.05.2023
Последна актуализация: 23.07.2023

Полезна информация за гражданите и гостите на община Трън за работното време на Скален параклис "Света Петкa" в кв. Баринци

 

 

              Уведомяваме гражданите и гостите на община Трън, че Скалния параклис „Света Петка“ в кв. Баринци, ще бъде затворен за посещения за периода от 17.05.2023г. до 23.05.2023г. включително.